Program POŠTNA KNJIGA
 

Računalniški program POŠTNA KNJIGA omogoča evidenco oddane pošte.

Pri vnosu pisem iz razreda 1 do 8 se samodejno prenese cena iz šifranta razredov, pri vnosu priporočenih pošiljk, paketov in mednarodnih pošiljk pa moramo vnesti težo, vrednost in ceno pošiljke.

Program omogoča:

  • izpis pošte za določen dan (izpis predložimo pošti ob predaji pisem) in
  • izpis poštnine po oddelkih (izpis predložimo računovodstvu za knjiženje stroškov.
 
 
OKOLJE:   Windows 98 / XP / Vista / 7
CENA:   110 € + DDV
VZDRŽEVANJE:   2 X letno 20 € + DDV